...... ............ Julia Christina Keil M.A... ..north european studies political science cultural science
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hovedoppgave

En sentral problemstilling i min hovedoppgave er de mekanismene, som museene bidrar med for å skape og reprodusere en nasjonal identitet. Mange grupper som f.eks. språklige eller etniske minoriteter, innvandrere osv. opplever at de blir mangelfullt eller feilaktig framstilt av museene. I dag påpeker de at museene og den vestlige vitenskapen har bidratt til å marginalisere og stigmatisere deres kulturer i storsamfunnet.

Mine studier kombinerer et historisk tilbakeblikk med analyser av tre nordnorske museer som for tiden viser utstillinger om samene („lapper“). Samene er bosatt i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland. De anses for å være den skandinaviske urbefolkningen. Jeg undersøkte stereotypiske oppfatninger om det såkalte „primitive“ folket som ble etablert av „vestlig-siviliserte“ vitenskapsmenn, sett opp mot det selvbildet samene selv presenterer i de nye utstillingene. Blant annet viser det seg at selv om det er tydelig at museene fortsatt har en stor betydning for samenes kamp for sine rettigheter, så har de likevel overtatt tradisjonell-vestlige utstillingskonsepter.

I forbindelse med hovedoppgaven min hadde jeg et forskningsopphold i Norge fra februar til april 2003. Jeg var der for å dokumentere utstillingene, intervjue de ansvarlige for museene og benytte kildene i det samiske spesialbiblioteket i Kárášjohka/Karasjok. Oppgaven ble veiledet av Proff. Dr. Jan Brockmann og Proff. Dr. Ella Johansson (Humboldt-Universität zu Berlin/Nordeuropa-Institut).

kort artikkel (13 sider, engelsk):

Keil, Julia (2004): „From Cabinets of Curiosity to Counter-Culture Sámi Museums: 350 Years of Presentation of Sámi Culture“ . In: Jurij Kusmenko: The Sámi and the Scandinavians - Aspects of  2000 years of contact. Hamburg 2004, S. 141-153
 

hele oppgaven (113 sider/tysk):

Keil, Julia (2003): Die Präsentation samischer Kultur und Geschichte in nordnorwegischen Museen
 Aus Gründen des Datenschutzes  sind in der Webpublikation weder die Abbildungen noch die Interviewparaphrasen der Arbeit enthalten ! 
 

Titel/ Inhaltsverzeichnis [ pdf]

1. Einleitung
 2. Methode
 3. Die Entwicklung samischer Sammlungen und Museen in Norwegen
 4. Kurzbeschreibungen der ausgewählten Institutionen und ihrer Ausstellungen
 5. Alte Stereotype in neuen Museen
 6. Wer spricht im Ausstellungskontext?
 7. Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Bibliographie

Publikasjoner

Keil, Julia (2005): „To gipsavstøpninger av samiske ansikter" In: Thorbjørn Bjørkli (ed.): Varanger årbok 2005. Unjárga/Nesseby 2005, S. 70-81

Keil, Julia (2004): „From Cabinets of Curiosity to Counter-Culture Sámi Museums: 350 Years of Presentation of Sámi Culture“ . In: Jurij Kusmenko: The Sámi and the Scandinavians - Aspects of  2000 years of contact. Hamburg 2004, S. 141-153

Keil, Julia (2002): „Lithuania, Latvia and Estonia: A Baltic Union? About the Cooperation between the three Baltic States“ og „Einblicke in das kulturelle Panorama Litauens"Begge i: A. Bruns, S. Dähner, K. Kreiser : Estland, Lettland, Litauen - drei Länder eine Einheit? (Arbeitsberichte Geographisches Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Heft 70). Berlin 2002, S. 86-118

 

CV

arbeidserfaring

hovedoppgaven

vitnemål

utenlands
opphold

artwork