...... ............ Julia Christina Keil M.A... ..north european studies political science cultural science
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Person
født: 29.12.1975
sivil status: ledig
statsborgerskap: tysk
Arbeidserfaringer
siden 03/2005 Bildungszentrum des Handels Neuruppin , Tyskland
(utdanningssentrum)

Programm koordinator EU Leonardo Prosjektet "Northpool -Trainees on their way to Scandinavia"

Programm koordinator og arbeidsformidler: (Yrke & Språk, å jobbe i Skandinavia)
  • administrasjon
  • personalrekrutering (Bygg, industri, helse, hotell)
  • bemanning (Skandinavia)
  • veiledning og språkopplæring
offentlighetsarbeid
12/2004 - 02/2005
Bildungszentrum des Handels Neuruppin   frilanser som norsklærer (24 timer i uka)
07/2004 -10/2004
(praktikant)
Gipsformerei (Replikk verksted),  Nasjonale Museer i Berlin , Tyskland
  • registrering, ordning og arkivering av gipsbyster
  • verkstedarbeid
10/1999 – 04/2000 (praktikant)


Samisk videregående Skole , Karasjok 

Lingua-C-stipend (EU-utvekslingsprogram)  språkassistent i tyskundervisningen

Utdannin

10/2009-04/2010


10/1995-02/2004


Emcra-Akademie

videreutdanning som EU-fundraiser

Humboldt Universität zu Berlin ,Tyskland

Magistra Artium: 1,1 (meget bra)

  • Skandinavistikk (Hovedfag)
  • Statsvitenskap (Bifag)
  • Kulturvitenskap (Bifag)
utenlandsstudier
01/2003 – 04/2003
The Sámi Museums, Troms/Finnmark/Lappland (Norge/Finland)
  • studieopphold i forbindelse med hovedoppgaven
08/2001 – 05/2002 Vilniaus Universitetas , Litauen Erasmusstipend ( EU utvekslingsprogram)
språk tysk (morsmål)
norsk (meget bra)
engelsk (bra)
leser og forstår svensk og dansk
datakunnskap
Datakunnskap MS Windows, Suse Linux 10.1

Konferanser og Publikasjoner

Konferanse “ Saami and Scandinavians - Aspects of more than 2000 years contact”, Symposium, October 23-26, 2003 Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin (Germany)
Lecture: „Museumsverdenens stereotyper av „det samiske“

Publikasjon
Referanse Keil, Julia (2005) “ To gipsavstøpninger av samiske ansikter” I: Thorbjørn Bjørkli (ed.) : Varanger årbok 2005. Unjárga/Nesseby S. 70-81 2005, S 70-81

Keil, Julia (2004): „From Cabinets of Curiosity to Counter-Culture Sámi Museums: 350 Years of Presentation of Sámi Culture“ I: Jurij Kusmenko (ed.): The Sámi and the Scandinavians - Aspects of 2000 years of contact. Hamburg 2004, S. 141-153

Keil, Julia (2002): „Lithuania, Latvia and Estonia: A Baltic Union? About the Cooperation between the three Baltic States“ and „Einblicke in das kulturelle Panorama Litauens“ Begge i: A. Bruns, S. Dähner, K. Kreiser (ed.): Estland, Lettland, Litauen-drei Länder eine Einheit? Berlin 2002, S. 86-118

Referanser

etter forespørsel

 

CV

arbeidserfaring

hovedoppgaven

vitnemål

utenlands
opphold

artwork