...... ............ Julia Christina Keil M.A... ..north european studies political science cultural science
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Arbeidserfaringer

siden 12/2004 Bildungszentrum des Handels i Neuruppin (Tyskland)  

stangeland

 

Etter fire måneder som norsklærer jobber jeg som prosjekt-koordinator og personalformidler siden vår 2005. Mine oppgaver er å rekruttere kandidater til vårt språkprogram. I det følgende er jeg kandidatens veileder gjennom språkopplærings- og søknadsprosessen samt at jeg er ansvarlig for å plassere kandidaten suksessfull hos en skandinavisk bedrift. Utover disse interne oppgavene er jeg opptatt med markedsføring og pressearbeid.

Forretningsreise TS Stangeland Maskin 09/2005

Med hensikt til den høye arbeidsledigheten i delstaten Brandenburg tok ledelsen til “Bildungszentrum des Handels” avgjørelsen å videreutdanne folk for å fortsette yrkeskarrieren sin utenlands.Siden året 2000 tilbyr vi opplegg for tyske arbeidssøkere som ønsker å utvandre til andre europeiske land. For tiden satser skolen på Norge, Sverige og Spania. Vi informerer oss om det europeiske
arbeidsmarkedet og hjelper arbeidssøkere som kan framvise de etterspurte fagkunnskapene ved å lese et fremmedspråk. For tiden er vi mest aktive innenfor byggbransjen, helsevesen og hotell- og restaurantbransjen.

 

maler
tidligere kursdeltager og jeg hos den nye arbeidsgiveren  Nysted As i Stavanger, forretningsreise 07/2007

nysted
with former participant at Nysted As Stavanger, businesstrip 07/2007

 

Det er min filosofi å integrere søkeren fullstendig i formidlingsprosessen. Jeg er åpen mot kandidatens spørsmål, ønsker og personlige mål samt at jeg tar hensikt til angsten for den nye utfordringen. Gjennom dette klarer jeg å skape et produktivt og trygt arbeidsklima i arbeidsgruppen. Jeg analyserer de realistiske sjansene i forhold til de personlige forventningene som kandidatene har, når de flytter til et nytt land. I forskjell til andre bemanningsforetak har vi gjennom vårt program muligheten å bli kjent med personen over et lengre tidsrom. Gjennom språkkurset har vi daglig kontakt med arbeidssøkeren og kjenner dermed til hans/hennes personlige og sosiale egenskaper. 

 

Dette hjelper meg med å finne jobben som passer best til søkerens personlighet og arbeidsmåte. Min personlig suksess er ikke avhengig av antall personene jeg formidler men av andelen kursdeltakere som blir langvarig hos sine nye arbeidsgivere.
Vi holder oss informert om den aktuelle situasjonen innenfor forskjellige bransjer. Det gjelder eksempelsvis gjennomsnittslønnen, generelle arbeidsbetingelser eller spesifisk informasjon om enkelte foretak. Jeg har regelmessige møter med Eures-Konsulenter og skandinaviske arbeidsgivere. Våre tidlige elever danner et nettverk jeg kan bruke, når jeg er på jakt etter nye jobber. 

 

sachsen
tidligere elever på besøk i Neuruppin

07/2004 - 10/2004
(Praktikum

Gipsstøperiet (Replikk Verksted), nasjonale museer i Berlin (Tyskland)

Luise und Friederike von Preußen, J.G. Schadow

 

 

 

 

I min praksisperiode hadde jeg ansvar for å registrere, ordne og arkivere gipsbyster fra det 18. og 19. århundret og deler av den etnologiske samlingen. Utover det var jeg i verkstedet hvor jeg fikk kjennskap til stukkatørens gamle håndverk og hvor jeg hjalp til med å lage gipsavstøpninger og  støpeformer.

De prøyssiske prinsessene Luise og Friederike, J. G. Schadow
Foto J. Keil © Gipsstøperiet, nasjonale museer i Berlin


jeg og maisgudinne,  Mexiko

Det var med tanken på å supplere byens kunstsamlinger at den prøyssiske  kongen  Friedrich Wilhelm III grunnla Gipsstøperiet (Replikk Verksted) i Berlin i begynnelsen av det 19.  århundret. Ved siden av de sjeldne originalene skulle gipsavstøpningene tjene til å skape et fullkomment bilde av menneskehetens kunstneriske utvikling. Denne universelle tanken er ennå følbar hvis man i dag vandrer gjennom magasinene i den gamle bygningen som først ble tatt i bruk i 1891. Siden den ikke ble skadet under andre verdenskrig, har Gipsstøperiet i dag mer enn 6000 støpeformer av kunstverk fra alle epoker.

Modellhalle Büsten
gipsbystene
Foto J. Keil © Gipsstøperiet, nasjonale museer i Berlin

Samlingen  strekker seg fra fortidsminner som inneholder for eksempel  „Venus av Willendorf“, skulpturer fra den klassiske antikken som „Laokoon-Gruppen“  og helt  til statuer  fra det 18. og 19. århundret, eksempelvis representert ved den tyske billedhuggeren Johan Gottlieb Schadows „Dobbelportrett av  søstrene Luise og Friederike av Prøyssen“. Geografisk sett huser institusjonen kulturminner fra hvert kontinent. Videre inneholder den så vel antropologiske og etnologiske gipsavstøpninger som enkelte dødsmasker eksempelsvis av den tyske maleren Adolph Menzel og kongen Friedrich den Store. Gipsstøperiets håndverkere bevarer de tradisjonelle teknikkene. Samtidig eksperimenterer de med å teste nye metoder  som å  bruke silikonform eller støpe med vanntett materiale.

Som eneste i hele verden tilbyr Gipsstøperiet privatpersoner og institusjoner muligheten til  å kjøpe en avstøpning av enhver form som er bevart i magasinet. Hvis det er ønskelig, blir stykkene malt. Malingen som påføres, imiterer materialet til originalen som kan være av marmor, tre, elfenben osv.. Siden originalen til enkelte av de objektene som er bevart i Gipsstøperiets formmagasiner, i mellomtiden har forsvunnet eller blitt skadet,  er samlingen av uvurderlig verdi for restaurering, rekonstruksjon og dokumentasjon. Størrelsen og selve ideen bak Gipsstøperiet kan best sammenlignes med „Atelier des Moulages“ som er tilknyttet  „Louvre“ i Paris.

Herstellung einer einseitigen Silikonformå lage silikonformer
Foto J. Keil © Gipsstøperiet, nasjonale museer i Berlin

 

CV

arbeidserfaring

hovedoppgaven

vitnemål

utenlands
opphold

artwork